STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Článek ze dne: 03.04.2006

1. 3. 2006 | Odborný vzdělávací kurz

Kvalitní příprava cenových nabídek je výchozím předpokladem pro získání a úspěšnou realizaci stavebních prací. Kurz s názvem "Základy rozpočtování a kalkulace stavebních prací" je zaměřen na zkvalitnění obsahové části nabídky, tedy upevnění základních pravidel a zásad rozpočtování. Pro velký zájem vyhlašujeme již třetí termín semináře na na 4. - 5. dubna 2006. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel.: 545 120 205. Termín pro zaplacení semináře je 30. března 2006.

Cílem tohoto kurzu je:

 • » Seznámení se zásadami a pravidly rozpočtování
 • » Výkaz výměr, základní pojmy (HSV, PSV, montáže), skladba rozpočtu, volba položek, měrné jednotky, ceny, obsah cen, hmotnost-demontážní hmotnost, přesun hmot, pořizovací náklady, vedlejší rozpočtové náklady, zednické výpomoci
 • » Základy kalkulace, kalkulační vzorec, přímé a nepřímé náklady

Forma:

 • » Výklad lektorů s použitím projektoru
 • » Zapojení účastníků do diskuse
 • » Bez použití výpočetní techniky

Určeno pro:

 • » Začínající rozpočtáře a všechny, kteří si potřebují osvojit principy oceňování stavebních prací

Přednášející:

 • » Ing. Věra Tomanová
 • » Ing. Iveta Kolibová

Bližší informace

Místo: RTS, a.s. Brno, Lazaretní 13, přednáškový sál |MAPA|

Doprava:

 • » MHD: zastávka ŽIDENICE Stará Osada- tram. č. 2, 3, směr nádraží Brno - Židenice
 • » Vlastní doprava: parkování je možné na parkovišti nebo v přilehlých ulicích.

Časový rozvrh:

První den
09:30 - 10:00  Prezence
10:00 - 16:00 Školení s přestávkami a občerstvením

Druhý den
09:00 - 15:00  Školení s přestávkami a občerstvením

Jedná se o 2 dny (12 hodin výuky, dny navazují, není možné absolvovat např. jen jeden den)

Cena kurzu :
Cena školení je 4.641- Kč/osobu. Uvedená cena je včetně DPH 19%.
V ceně školení je m.j. obsaženo občerstvení a pracovní manuál

Kurz je zakončen certifikací účastníků.

Přihlášky:
Pro zajištění Vaší účasti je nutné zaslání přihlášky faxem nebo poštou na uvedené kontaktní místo. Před vlastním odesláním přihlášky si však telefonicky ověřte, zda je nabízený termín volný! Úhrada je možná pouze převodem na účet 446942641/0100 s variabilním symbolem 222.

Kontakt:
Vratislava Procházková
tel.: +420 545 120 205 | fax: +420 545 120 210
e -mail: vratislava.prochazkova@rts.cz
RTS, a.s. |  Lazaretní 13 | 615 00 | Brno

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz