STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

RTS CLOUD

RTS DATA na CLOUDu

RTS DATA jsou digitalizovaný soubor podkladů pro tvorbu rozpočtů a sestavení předpokládané ceny investičního záměru, doprovázející seznam technických a cenových podmínek, technických a technologických parametrů včetně směrných cen stavebních a montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb v různé úrovni podrobnosti určených pro dané fáze projektu.

RTS DATA jsou primárně určena pro sestavení předpokládané hodnoty, stanovení typu, technologie a objemu konstrukcí a soupisu prací a dodávek stavební zakázky dle fáze investičního procesu.

Uplatnění najdou především u společností, které se zabývají navrhováním, projektování, znalectvím a realizací stavebních děl.

RTS DATA jsou k dispozici i na našem RTS CLOUDu, kde najdete kompletní přehled položek, včetně uvedení aktuální ceny. Jsou určeny zejména pro investory, projektanty a orgány státní správy. Své uplatnění najdou i u drobných řemeslníků.

Najdete zde i detailní informace k položkám agregací, stavebních prací a materiálů, které jsou dostupné po zakoupení licence na našem e-shopu.

Rozsah detailních informací

Popis a přílohy

Upozorňují uživatele na důležité informace vztažené k dané položce a napomáhají tak k jejímu správnému uchopení a užití při sestavení rozpočtů.

Rozpad ceny

Hlavní materiál nově definuje cenu jednoho nebo více druhů materiálů, které jsou pro danou položku rozhodující. Informace o hlavním materiálu využijete při jeho cenové optimalizaci např. prostřednictvím Protokolu o vývoji cen.

Cenový vývoj

Prostřednictvím grafů získáte rychlý přehled o vývoji ceny za posledních 5 let. Položky agregací a prací zobrazují navíc i vývoj ceny hlavního materiálu, který je pro danou položku rozhodující.

Skladba AP

Skladba zobrazuje zastoupení základních položek prací, materiálů a přesunu hmot na měrnou jednotku agregace. V případě realizace využijete informace o konkrétní spotřebě dané položky.

Norma položky

Zobrazuje zastoupení jednotlivých zdrojů /materiál, profese, stroje/ potřebných pro realizaci položky. Norma také usnadňuje komunikaci mezi dodavatelem a investorem při nesrovnalostech v rozsahu dodávky.

Rozpad ceny materiálů

Jednotková cena materiálu je rozklíčována na cenu nákupní a pořizovací náklady. V závislosti na okolnostech zakázky je tedy možné použít do nabídky pouze hodnotu nákupní ceny nebo naopak celkovou cenu.

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz