STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

Rozpočtování staveb

Cenová soustava RTS DATA

Cenová soustava RTS DATA je ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb.

Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.

Informace o použití cenové soustavy v dotačních programech najdete na zvláštní straně.

Použití cenové soustavy

Cenová soustava je určena pro sestavení předpokládané hodnoty stavební zakázky ve všech fázích investičního procesu.

  • » Propočty v přípravné a projektové fázi jsou sestaveny na základě objemových ukazatelů, případně využitím katalogu staveb a objektů.
  • » K sestavení položkového rozpočtu pro zadávání zhotovení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu a obsahu odpovídajícím vyhlášce 169/2016 Sb. k zákonu o veřejných zakázkách.
  • » Sestavení nabídkového položkového rozpočtu uchazeče s přímou vazbou na soupis prací.
Cenová soustava na internetu

Cenová soustava RTS DATA, včetně položek, cen, technických a cenových podmínek je volně dostupná na WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

Cenová soustava RTS DATA obsahuje kompletní sadu položek prací HSV, PSV, montáží a vedlejších a ostatních nákladů stavby. Položky prací i stavebních materiálů obsahují popisy formou technických parametrů.

Cenová soustava v angličtině

Položky ceníků HSV, PSV a Agregací jsou přeloženy do angličtiny! Vedle českého názvu položky je k dispozici i její anglická varianta. S tou je možné pracovat v systému BUILDpower S. V praxi to znamená, že rozpočet sestavujete s položkami v českém jazyce a jedním kliknutím je převedete do anglické varianty. Přeloženy jsou samozřejmě i tiskové výstupy.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz