STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek

Společnost RTS, a. s. realizuje komplexní zajišťování zadávání veřejných zakázek a to v následujících oblastech:

Předmětem činnosti společnosti RTS je rovněž:

Účel poskytovaných služeb

Zadávání veřejných zakázek se od 1.10.2016 řídí v plném rozsahu zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Ustanovení tohoto zákona přináší zadavatelům mnoho administrativních a procesních povinností, které jsou pro řádný průběh soutěže nezbytné. Proto nabízíme naše specializované služby zaměřené na celý průběh zadávacího řízení až po uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku. Vzhledem k tomu, že jsme specializovaná firma, která se mimo jiné zabývá celou činností související s uzavíráním smluv, zaručujeme i odbornou přípravu Obchodních podmínek a následné odborné posouzení předložených nabídek.

Máte zájem o naši nabídku organizování zadávacího řízení?
Pak nám prosím pošlete poptávku na e-mail: verejnezakazky@rts.cz a my Vám zpracujeme konkrétní nabídku.

Rozsah poskytovaných služeb

Firma RTS, a.s., jako organizátor soutěže zajistí na vlastní náklady tyto činnosti :

V případě dotovaných zakázek:

V případě podání námitek či návrhu ze strany dodavatelů, pak do činnosti administrátora spadá rovněž:

Výhody spolupráce

Pověřením specializované firmy organizací zadání veřejné zakázky má zadavatel zajištěn bezchybný průběh zadávacího řízení a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení zadání. Získá kompletní archivní dokumentaci, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty a která je předmětem kontroly státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků.

V současnosti pravidelně spolupracujeme s více jak 100 zadavateli, mezi které patří:

    

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz