STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

INFOpower

ERP systém INFOpower

představuje "informační sílu" která vám pomůže realizovat podnikatelské záměry.

Už žádné propojování, žádné převodníky mezi programy,
jen All-in-One systém INFOpower, který rozumí stavebnictví.

 

Základní charakteristika
 • • Komplexní systém s principy projektového a procesního řízení firmy.
 • • Řešení s propracovanou metodikou na Řízení stavebních zakázek.
 • • Integrální spojení oblastí Obchod – Výroba – Ekonomika – Controlling
 • • Systém je koncipován modulárně, kdy jednotlivé moduly systému se mohou kombinovat a v budoucnu doplňovat dle vývoje, nových inovací a individuálních potřeb zákazníka.
 • • Kompletní evidence dokladů, dokumentace a příloh, které jsou vytvářeny na všech úrovních organizace.
Proč INFOpower?
 • • Specializované řešení pro stavební segment
 • • Implementace know-how pro řízení stavebních zakázek
 • • Implementace datové základny pro potřeby stanovení finančních, nákladových a časových plánů
 • • Aplikace moderních metod a principů projektového a procesního řízení
 • • Implementace interních procesů, jejich kontrola, optimalizace a zefektivňování
 • • Implementace víceúrovňového controllingu
 • • Úspory nákladů v oblasti řízení zakázek a organizace
 • • Zvýšení produktivity
 • • Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti
Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz