STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Článek ze dne: 13.01.2023

RTS Stavitel+ 2023

Více informací, něž jste byli zvyklí. Tak lze charakterizovat novou verzi programu RTS Stavitel+. Zásadní novinkou je on-line přístup na RTS CLOUD.

RTS DATA 2023

Aktuální vydání kompletu běžně užívaných položek stavebních a montážních prací, materiálů a agregovaných položek. Jednotkové ceny obsahují rozbor v členění Materiál - Mzdy - Stroje - Ostatní Přímé Náklady - Režie - Zisk.

Aktuální informace sledujte na www.cenovasoustava.cz

Licenci programu můžete zakoupit přímo v našem e-shopu.

Vazba na RTS CLOUD

Jedná se o funkci, která umožňuje online přístup k detailu položky umístěného na webovém portálu RTS CLOUD. Rozšiřují se tak informace ze sborníku cen dostupné v aplikaci programu RTS Stavitel o:

  • » grafické zobrazení cenového vývoje u položek včetně jejich nosného materiálu,
  • » skladbu agregované položky,
  • » normy položek prací,
  • » zobrazení hlavního materiálu u položek,
  • » rozpad ceny materiálů na cenu nákupní a pořizovací náklady,
  • » rozšiřující popisy a přílohy.

Služba je funkční pouze pro verzi programu vydanou v aktuálním roce.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz