STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Článek ze dne: 05.06.2024

Prezentace na Inženýrském dni ČKAIT

27. května 2024 se v Praze uskutečnil Inženýrský den ČKAIT, kde jsme prezentovali způsob sestavení předpokládané ceny a způsob sestavení objemových ukazatelů.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz