STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

Článek ze dne: 23.01.2018

RTS DATA 2018/I - aktualizace pro první pololetí

RTS DATA pro první pololetí roku 2018 přináší aktuální normativní podklady, jednotkové ceny položek stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů. Aktualizace zahrnuje nové, změněné či odstraněné položky a v souhrnu se dotýká více jak 14.900 položek napříč všemi ceníky.

Položkový rozpočet je nejdůležitější dokument stavby. Pro jeho úspěšnou tvorbu potřebujete kompletní informace:

  • RTS DATA • předkládají aktuální jednotkové ceny položek včetně historie cen
  • RTS DATA • pracují s normou položky tedy s jednotlivými zdroji (materiály / profese / stroje) nutnými pro realizaci
  • RTS DATA • zobrazují základní popisy položek, doplňujících informací pro rozpočtáře včetně struktury informací dle aktuálně platné vyhlášky k veřejným zakázkám na stavební práce.

Uživatelé smluvně zajištěných aktualizací obdrží v nejbližších dnech tuto aktualizaci v rozsahu zakoupených datových bloků.

RTS DATA - nepostradatelný souhrn aktuálních informací pro stavebnictví.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz