STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

O společnosti

13. 2. 2007 | Aktualizace datové základny 2007/I

Datová základna cen stavebních a montážních prací včetně specifikací byla převedena na aktuální cenovou úroveň 2007/I. Aktualizace v sobě odráží nové trendy ve stavebnictví, a proto se v rámci aktualizace objevují nové položky, zatím co některé dnes již nefunkční byly z databáze odstraněny.  Celý text...

Článek ze dne: 13.02.2007

31. 1. 2007 | Semináře o nové právní úpravě veřejných zakázek

Společnost RTS, a.s., která se již řadu let věnuje pořádání veřejných zakázek, pro Vás připravila 2 specializované semináře o nové právní úpravě veřejných zakázek (zák. č. 137/2006 Sb). První seminář je určen zadavatelům a je zaměřen na průběh zadávacího řízení. Druhý mapuje zpracování nabídek a je tedy určen pro uchazeče veřejný soutěží.
Oba termíny semináře pro uchazeče "Zpracování nabídek pro veřejné soutěže" jsou již zcela zaplněny.  Celý text...

Článek ze dne: 29.01.2007

15. 11. 2006 | Školení ovládání BUILDpower

S blížícím se koncem stavební sezony pro Vás společnost RTS, a.s. připravila školení „OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU BUILDpower“. Na základě Vašich podnětů a připomínek jsme školení rozdělili do dvou úrovní, a to ZAČÁTEČNÍK a POKROČILÝ. Současně jsme posunuli termíny školení více ke konci stavební sezony.
Věříme, že tyto změny napomohou účastníkům vybrané úrovně upevnit dosažené uživatelské znalosti a především přinesou nové informace a postupy pro práci s Vaším programem BUILDpower. Podrobnější informace, včetně přihlášky, najdete na zvláštní straněCelý text...

Článek ze dne: 14.11.2006

13. 11. 2006 | Nová verze systému BUILDpower

V těchto dnech připravila společnost RTS pro uživatele systému BUILDpower novou verzi pod obchodním označením 9.0. Novinky odrážejí záměry vývoje systému ze strany společnosti RTS a souběžně reflektují požadavky a potřeby našich uživatelů. Cílem změn je usnadnit každodenní užívání systému s důrazem na zachování konkurenční výhody, kterou je jednoduché a přehledné ovládání. Úplný popis a rozsah novinek si zobrazíte zde. Uživatelé služeb STANDARD a OPTIMUM obdrží novou verzi 9.0 automaticky.   Celý text...

Článek ze dne: 13.11.2006

3. 10. 2006 | RTS – Váš garant vzdělávání ve stavebnictví

Stále sílící konkurenční tlak na dodavatele stavebních prací klade zvýšené nároky na kvalitní přípravu obsahové části nabídky. Ta je tedy výchozím předpokladem nejen pro získání, ale především pro úspěšnou realizaci stavebního díla. Potvrzením tohoto předpokladu je i stále rostoucí zájem pracovníků z oblasti stavebnictví o zvyšování své kvalifikace. Společnost RTS proto již třetím rokem pro Vás připravuje vzdělávací kurz "Základy rozpočtování a kalkulace stavebních prací". První termín (7. - 8. 11. 2006) je již zcela obsazen. Proto jsme pro Vás připravili další termín: 21.-22. 11. 2006.   Celý text...

Článek ze dne: 03.10.2006

4. 9. 2006 | Aktualizace datové základny pro druhé pololetí

Společnost RTS, a.s. Vám již bezmála 15 let poskytuje Doporučené směrné ceny RTS a to 2x ročně v pravidelných pololetních aktualizacích (únor a září). Ani v letošní roce tomu není jinak.  Celý text...

Článek ze dne: 29.08.2006

22. 8. 2006 | INFOpower - informační síla pro Váš business

Akciová společnost AGROSTAV se sídlem v Jihlavě se rozhodla propojit stávající řešení BUILDpower (určené pro podporu přípravy a realizace stavební výroby) s ostatními moduly ERP systému INFOpower a zahájila tak implementaci podnikového informačního systému.

  Celý text...

Článek ze dne: 18.08.2006

14. 8. 2006 | Implementace systému INFOpower v TBG Doprastav, a.s.

V současné době probíhá ve společnosti TBG Doprastav, a.s. implementace informačního systému INFOpower.
TBG Doprastav, a.s. se specializuje na výrobu betonových směsí a je lídrem na Slovenském trhu v produkci betonu. Implementace je zaměřena na komplexní řešení ekonomické a controllingové problematiky společnosti s propojením softwaru na výrobu betonu.   Celý text...

Článek ze dne: 14.08.2006

14. 7. 2006 | Pět z šesti používá BUILDpower

Pět členů energetické skupiny RWE (Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská, Severočeská plynárenská a Jihomoravská plynárenská) používá pro kontrolu dodavatelských cen a tvorbu cenových podkladů systém BUILDpower.
Součástí provozu systému jsou i následné servisní služby, jež zabezpečí aktuální cenové úrovně včetně pololetních aktualizací, pravidelný upgrade i technickou a metodickou podporu.  Celý text...

Článek ze dne: 13.07.2006

16. 6. 2006 | RTS, a.s. oslavila 15 let od založení

V letošním roce společnost RTS, a.s. slaví 15 let od svého založení. U této příležitosti proběhl v brněnském divadle Reduta slavnostní večer, kde generální ředitel RTS, a.s. přivítal jak obchodní partnery společnosti, tak i další hosty.
Večerem provázel moderátor Jan Kovařík, své "Nebe" představila zpěvačka Anna K, křehkou krásu trylků smyčcového TRIA na závěr vystřídala oslava herkulovské síly Železného Zekona.

Děkujeme všem hostům, kteří přijali pozvání a připomenuli si s námi toto výročí.  Celý text...

Článek ze dne: 14.06.2006

První Předchozí Stránka: 21/23 Další Poslední

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz