STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

BUILDpower S

BUILDpower S

BUILDpower - vybrané reference / příklady využití

Státní správa

Státní správa využije BUILDpower zejména pro výběr vhodného zhotovitele a následně pro kontrolu dodavatelských cen.

Ministerstvo vnitra České republiky
Je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Další podrobnosti najdete na www.mvcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Je ústředním orgánem zejména pro průmyslovou politiku a podporu podnikání.

Další podrobnosti najdete na www.mpo.cz

Státní fond životního prostředí České republiky
Je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Další podrobnosti najdete na www.sfzp.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Další podrobnosti najdete na www.msmt.cz

Město Kroměříž
Město historických památek, škol, umění a kultury je nazýváno "Hanáckými Aténami". Je vyhledáváno návštěvníky zejména pro bohatství památek. Kroměříž byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky za rok 1997.

Další podrobnosti najdete na www.mesto-kromeriz.cz

Statutární město Brno
Brno leží v centrální části Evropy, na území České republiky a je jejím druhým největším městem. Zároveň představuje centrum Moravy, jedné z historických zemí Koruny české. Rozprostírá se na okraji Moravské brány, kudy po staletí vedly cesty spojující severní a jižní evropské civilizace.

Další podrobnosti najdete na www.brno.cz

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Posouzení předkládaných žádostí z pohledu cenové způsobilosti a následná kontrola čerpání finančních prostředků formou komunikace elektronické šablony usnadňuje a urychluje čerpání evropských dotací.

Další podrobnosti najdete na www.crr.cz

Dodavatelské organizace

Převážnou skupinu uživatelů stavebního informačního systému BUILDpower tvoří dodavatelé stavebních a montážních prací. Systém využívají jak velké organizace, tak i soukromí rozpočtáři.

OHL ŽS, a.s.
OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než padesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice. OHL ŽS zabezpečuje rekonstrukce, modernizace a realizace staveb v ČR i zahraničí, tj. Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Maďarsku, Ázerbajdžánu, Slovensku aj

Další podrobnosti o firmě na www.ohlzs.cz

Zlínstav, a.s. Zlín
Společnost Zlínstav, a.s. Zlín, která je jednou z nejvýznamnějších stavebních firem Zlínského kraje. Přestože je její specializací stavební výroba technologií monolitického betonu, můžeme se s výsledky její úspěšné činnosti setkat také při výstavbě objektů pozemního, průmyslového a inženýrského stavitelství, výstavbě a stavebních úpravách nemocnic, při výstavbě ekologických staveb, případně při rekonstrukcích historických staveb a opravách a údržbě stavebního fondu.

Další podrobnosti o firmě na www.zlinstav.cz

Kalora a.s.
Firma byla založena v roce 1991. Sídlí v Chebu a střediska má rovněž v Tachově a v Plzni. Firma zaměstnává průměrně 80 zaměstnanců. Kalora a.s. realizuje zakázky téměř na celém území ČR převážně jako vyšší dodavatel.

Další podrobnosti o firmě na www.kalora.cz

UNISTAV a.s.
Kořeny akciové společnosti UNISTAV sahají roku 1990 a v současné době patří k nejzavedenějším stavebním firmám v České republice. Hlavní pracovní náplní společnosti je komplexní dodavatelská činnost, a to nejen pro realizaci novostaveb, ale také při rekonstrukcích bytových, občanských, průmyslových či inženýrských staveb.

Další podrobnosti o firmě na www.unistav.cz

Outulný, a.s.
Společnost Outulný, a. s. má již patnáctiletou tradici a po celou dobu aktivně působí ve stavebním průmyslu. Silná a moderními technologiemi dobře vybavená firma, která je schopna realizovat v nejvyšší kvalitě a v nejkratším termínu nejnáročnější stavby po celém území České republiky i na Slovensku.

Další podrobnosti o firmě na www.outulny.cz

Tocháček spol. s r.o.
Stavební společnost Tocháček byla založena na sklonku roku 1991 majitelem – Ing. Pavlem Tocháčkem. Od svého založení se firma specializuje na opravy a rekonstrukce historických objektů. Červené logo s velkým T se již řadu let objevuje u významných brněnských staveb.

Další podrobnosti o firmě na www.tochacek.cz

SYNER Morava, a.s. (člen skupiny S-Group)
Nejstarší stavební firma v okrese Kroměříž, která si vydobyla dominantní postavení v oblasti čistých provozů, tedy novostaveb a rekonstrukcí nemocnic s poliklinikou. Do výčtu patří též stavby škol, a to včetně dodávek stravovacích provozů, stavby domovů s pečovatelskou službou, stejně jako dodávky pro soukromý podnikatelský sektor, tedy výstavba průmyslových areálů a obchodních komplexů. V posledním období se firma stále více zaměřuje na výstavbu objektů pro bydlení, a to včetně vlastních developerských projektů.

Více podrobností na www.synermorava.cz

SYNER VHS Vysočina, a.s. (člen skupiny S-Group)
Stabilní a spolehlivý dodavatel v oblasti realizace vodohospodářské infrastruktury, výstavby a rekonstrukce vodohospodářských a průmyslových objektů, výstavby a rekonstrukce komunikací.

Více podrobností na www.vhsvysocina.cz

Investor

Každý investor u systému BUILDpower ocení nejrozšířenější cenovou úroveň RTS pro následnou kontrolu dodavatelských cen nebo výběr nejvhodnějšího dodavatele.

Biskupství brněnské
Brněnská diecéze se rozkládá na ploše 10 668 km 2 a svou rozlohou je třetí největší v České republice. V současné době má diecéze 450 farností ve dvaceti děkanátech, kde zabezpečuje přípravu a realizaci staveb, opravu objektů včetně památek, které jsou v jeho vlastnictví. Další podrobnosti o firmě na www.biskupstvi.cz

Třinecké železárny
Třinecké železárny, kterým místní neřeknou jinak než Werk, patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Dnes významný podnik s uzavřeným hutním výrobním cyklem byl založen v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. Další podrobnosti o firmě na www.trz.cz

AHOLD Czech Republic, a.s.
Společnost AHOLD Czech Republic, a.s. provozuje v České republice maloobchodní síť supermarketů a hypermarketů Albert. Společnost je součástí nadnárodní korporace Ahold, která sídlí v nizozemském Zaandamu.

Další podrobnosti o firmě na www.ahold.cz

Developerské - projekční společnosti

Stanovení orientační ceny investičního záměru, načítání a další zpracování rozpočtů, výběr nejvýhodnějšího subdodavatele, tvorba vlastních cenových nabídek, to jsou priority, které jednoduše vyřešíte pomocí systému BUILDpower.

CENTRAL GROUP
Společnost CENTRAL GROUP již dlouhou dobu zaujímá 1. místo na českém trhu nového bydlení. V současné době má největší nabídku nových bytů a domů v Praze. CENTRAL GROUP se úzce specializuje pouze na nové bydlení – byty a domy.

Další podrobnosti o firmě na www.central-group.cz

SUDOP BRNO, spol. s r. o.
Hlavní činností společnosti je projektování staveb dopravních, inženýrských, bytových a občanských.

Další podrobnosti o firmě na www.sudop-brno.cz

S-projekt plus, a.s.
Společnost je přímým pokračovatelem tříleté činnosti akciové společnosti S - projekt Zlín a předtím více než třicetileté tradice Stavoprojektu Zlín v oblasti projektové činnosti, včetně zpracování územně plánovací dokumentace a zajišťování inženýringu. Společnost má 170 zaměstnanců včetně 20 architektů. Projektovou a inženýrskou kapacitu tvoří 3 komplexní ateliéry po 45 zaměstnancích a středisko inženýringu. Součástí společnosti je také geodetické středisko se 4 zaměstnanci.

Další podrobnosti o firmě na www.s-projekt.cz

MANAG MS, a.s.
MANAG provádí kompletní dodávky bytových, občanských, průmyslových i ostatních pozemních staveb „na klíč“, a to jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. Významnou součástí aktivit skupiny MANAG se stala také developerská činnost, zvláště v oblasti bytových, integrovaných a polyfunkčních objektů, která zahrnuje komplexní služby od přípravy projektů přes provádění výstavby až po vlastní prodej, pronájem a dále pak i správu nemovitostí.

Další podrobnosti o firmě na www.manag.cz

Třinecký iženýring, a.s.
Od svého počátku byla firma specializována jednak na zajišťování inženýrské a kompletační činnosti při realizaci investiční výstavby, modernizaci, rekonstrukci a oprav hlavních hutních agregátů a mnoha doprovodných staveb pro Třinecké železárny, a.s. a rovněž pro vlastní realizaci staveb občanských, bytových, průmyslových a inženýrských, zejména v severomoravském regionu. V dalších letech došlo k rozšíření nabízených služeb a produktů, zejména v oblastech vzduchotechniky, klimatizace a elektromontáží.

Další podrobnosti o firmě na www.inzenyr.trz.cz

Vzdělávání (školy)

Dostupnost informací je výchozím předpokladem úspěšného studia. Proto je systém BUILDpower začleněn nejen do výuky, ale je možno si jej bezplatně zapůjčit v ostré, tedy prodejní verzi a vyzkoušet jeho přednosti.

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava je součástí systému veřejných vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy České republiky. V bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech zde studuje více než 21 tisíc studentů na sedmi fakultách.

Další podrobnosti o firmě na www.vsb.cz

Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně je nejstarší brněnská vysoká škola. Její počátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brně vzniklo německo-české technické učiliště. Byla slavnostně otevřena v listopadu r.1899. V současné době jako jediná technická univerzita pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín. VUT v Brně je tvořeno 8 fakultami.

Další podrobnosti o firmě na www.vutbr.cz

České vysoké učení technické v Praze
České vysoké učení technické v Praze si 18. ledna 2007 připomnělo třísté výročí svého vzniku. V tento den před 300 lety požádal císař Josef I. české stavy, aby financovaly výuku fortifikačního inženýrství v Praze, vedenou Christianem Josefem Willenbergem. Kromě sedmi fakult jsou součástí ČVUT také Kloknerův ústav (vědeckovýzkumné pracoviště v oboru stavitelství), Masarykův ústav vyšších studií, Výpočetní a informační centrum, Technologické a inovační centrum, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Ústav technické a experimentální fyziky, Centrum pro radiochemii a radiační chemii, Ústav výstavby a investiční činnosti, Nakladatelství a Správa účelových zařízení.

Další podrobnosti o firmě na www.cvut.cz

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz