STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Rozpočtování staveb

Cenové soustavy v Pravidlech dotačních programů

V některých pravidlech pro poskytování dotací se čas od času objeví požadavek na zpracování položkového rozpočtu dle pravidel vybrané cenové soustavy, např. ÚRS.

V minulosti se tak stalo například v pravidlech Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Ministerstva zemědělství.

Na naši žádost nám však sdělili, že nebylo záměrem požadovat výhradně jeden cenový systém, ale požadovat rozpočet v podrobnosti položek odpovídající cenovým soustavám používaných v ČR.

V odpovědi MK je uvedeno: „požadavkem Ministerstva kultury není zpracování rozpočtu výhradně v cenové soustavě ÚRS, ale je možné využít produktů jiných společností…“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pak upřesnilo metodický pokyn Řídícího orgánů OP PIK, který obsahuje následující: „rozpočet musí být zpracován tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě ceníků ÚRS, RTS, Callida, případně jiného obdobného systému pro oceňování stavebních prací.

Pro podrobnější informace Vám dáváme k dispozici dopisy, které jsme od ministerstev obdrželi. Pokud by se vyskytla jiná zkušenost, prosím dejte nám zprávu.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz