STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Přehled produtků a služeb pro stavební firmy

 

1. Softwarové řešení

Specializovaná softwarová řešení určená pro segment stavebnictví. Lze je využít jako komplexní systém pro podporu řízení organizace s principy projektového a procesního řízení. Zeštíhlená varianta pak pokrývá výrobní a podpůrné procesy s využitím jedinečného know-how pro řízení stavebních a montážních zakázek, včetně víceúrovňového plánování a nákladového controllingu.

OBCHOD - STAVEBNÍ VÝROBA - LOGISTIKA - EKONOMIKA - ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

ERP systém je definován jako All - in - One. Propracované řízení stavebních zakázek s integrální vazbou na podpůrné oblasti obchodu, stavební výroby, logistiky, ekonomiky a controllingu umožnuje plánovat, sledovat a vyhodnocovat klíčové ukazatele. V návaznosti na kompletní evidenci dokladů, dokumentace a příloh, vytvořených na všech úrovních organizace, dostáváte komplexní soubor informací.

_INFOpower

 

OBCHOD - ŘÍZENÍ VÝROBY - STAVEBNÍ VÝROBA - CONTROLING

Samostatné řešení, které zajišťuje podporu při řízení stavebních zakázek. Obecně zastřešuje činnosti obchodu, rozpočtování staveb, řízení výrobní a controlling stavby. Na jedné straně je finanční controlling – od zpracování cenové nabídky přes soupisy prací až po fakturaci. Na straně druhé nákladový controlling – od kalkulace zdrojů přes jejich plánovaní, zabudování a sledování spotřeby v čase. Metodika nastavených podpůrných procesů je vždy s ohledem na hlavní business – realizaci stavebních zakázek.

_BUILDpower S

2. Komplexní informace v oblasti stavebnictví CS RTS DATA

Cenová soustava RTS DATA představuje ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb. Položky obsahují popisy formou technických parametrů a orientačních jednotkových cen. K dispozici je i kompletní verze v anglickém jazyce.

_Více informací o cenové soustavě najdete na zvláštním webu.

3. Semináře / školení

Realizujeme pravidelná školení, workshopy a semináře k softwarovým řešením RTS nebo aktuálním tématům ve stavebnictví. Individuální firemní školení a semináře k veřejným zakázkám uzavírají okruh poskytovaných služeb určených pro vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

_Přehled aktuálních seminářů

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz