STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Přehled produktů a služeb pro investory, projektanty

 

1. Softwarové řešení

Specializované řešení, které Vás provede od investičního záměru, vyhodnocení nabídek až ke kontrole čerpání finanční prostředků při samotné realizaci.

CS RTS DATA - SOUPIS PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB - vyhláška 169/2016 Sb.

Součástí specializovaného řešení je Cenová soustava RTS DATA. Software obsahuje aplikace pro stanovení orientační ceny investičního záměru, zpracování soupisu prací a dodávek včetně tvorby elektronických formátů dle vyhlášky 169/2016 Sb., posouzení a vyhodnocení, nabídek včetně evidence dokumentů.

_BUILDpower I

2. Komplexní informace v oblasti stavebnictví CS RTS DATA

Představuje ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb. Položky obsahují popisy formou technických parametrů a orientačních jednotkových cen. K dispozici je i kompletní verze v anglickém jazyce.

3. Služby

Na základě odborné zdatnosti a znalosti problematiky ve stavebnictví zpracujeme položkové rozpočty, specializované posudky nebo převody rozpočtů do požadovaných elektronických formátů. V rámci veřejných soutěží zabezpečujeme jejich organizování včetně profilu zadavatele.

4. Semináře | Školení

Realizujeme pravidelná školení, workshopy a semináře k softwarovým řešením RTS nebo aktuálním tématům ve stavebnictví. Individuální firemní školení a semináře k veřejným zakázkám uzavírají okruh poskytovaných služeb určených pro vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

_Přehled aktuálních seminářů

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz