STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Přehled produktů a služeb pro živnostníky

 

1. Softwarové řešení

Podle detailu zpracování a požadovaného výstupu vyberte odpovídající softwarový produkt a rozsah RTS DATA.

RTS DATA - CENOVÉ NABÍDKY – OSTATNÍ APLIKACE

Jednoduchý nástroj, který vám pomůže sestavit cenovou nabídku, zpracuje harmonogram a bude sledovat prostavěnost při realizaci. Obsahuje aktuální vydání RTS DATA.

_RTS Stavitel+

 

RTS DATA - ROZPOČTY - IMPORTY - KOMPLETACE - TISKOVÉ VÝSTUPY - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Tvorba položkového rozpočtu s vazbou na CS RTS DATA. Importy dílčích částí rozpočtu (specializované profese elektro, vodo -topo apod.). Kompletace projektové dokumentace a převod do požadovaných tištěných a elektronických formátů.

_BUILDpower S

2. Komplexní informace v oblasti stavebnictví CS RTS DATA

Představuje ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb. Položky obsahují popisy formou technických parametrů a orientačních jednotkových cen. K dispozici je i kompletní verze v anglickém jazyce.

3. Služby

Na základě odborné zdatnosti a znalosti problematiky ve stavebnictví zpracujeme položkové rozpočty, specializované posudky nebo převody rozpočtů do požadovaných elektronických formátů. V rámci veřejných soutěží zabezpečujeme jejich organizování včetně profilu zadavatele.

4. Semináře | Školení

Realizujeme pravidelná školení, workshopy a semináře k softwarovým řešením RTS nebo aktuálním tématům ve stavebnictví. Individuální firemní školení a semináře k veřejným zakázkám uzavírají okruh poskytovaných služeb určených pro vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

_Přehled aktuálních seminářů

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz