STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

RTS Stavitel+

Rozšířující funkce k základnímu modulu RTS Stavitel+

Stávající základní modul (Rozpočty - Datová základna - Čerpání rozpočtu - Harmonogram) můžete rozšířit o následující funkce. Platnost funkcí je 12 měsíců od jejich zakoupení.

Import souborů z Excelu

Funkce umožňuje import podkladů ve formátu MS Excel. Inteligentní průvodce vám bude pomocníkem při definici základních údajů ve zdrojovém souboru (číslo, název, Mj, množství, cena…). Import využijete především při nacenění slepých rozpočtů.

Cena: 5.400,- Kč bez DPH.

Detail položky - RTS CLOUD

Nad položkami rozpočtu nebo při jejich výběru v RTS DATA máte prostřednictvím funkce Detail položky přístup k rozšiřujícím informacím na RTS CLOUD. Dostupné informace vám napomáhají při zpracování rozpočtu. Rozsah informací:

  • » grafické zobrazení cenového vývoje u položek včetně jejich nosného materiálu,
  • » skladba agregované položky
  • » normy položek prací
  • » zobrazení hlavního materiálu u položek
  • » rozpad ceny materiálů na cenu nákupní a pořizovací náklady
  • » rozšiřující popisy a přílohy

Cena: 2.400,- Kč bez DPH.

 

Více informací o funkci najdete na zvláštní straně.

Přepočet rozpočtu na jinou cenovou hladinu

Funkce zajišťuje přístup k historii cen od roku 2018 až po aktuálně vydanou cenovou úroveň. V rozpočtu přepočítáte položky RTS na zvolenou cenovou úroveň. Pro porovnání původní a nové cenové hladiny rozpočtu můžete využít exportu do prostředí MS Excel.

Cena: 5.400,- Kč bez DPH.

Rozšiřující funkce nakoupíte
v našem e-shopu.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz