STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

BUILDpower S

 

RTS Stavitel+

 

Nejčastější otázky a odpovědi | RTS Stavitel+

 

Aktivace

Proč byla zavedena aktivace produktu RTS Stavitel+?

Aktivace je jedním z nástrojů boje proti softwarové kriminalitě. V minulosti jsme využívali technologii SecuROM, která byla vázaná na použití CD a DVD nosičů, což mnoha uživatelům přinášelo provozní potíže. Princip aktivace zcela respektuje právo na soukromí a legálního uživatele nezatěžuje. Tato metoda ověřuje, zda aktivační klíč, který byl použit při instalaci programu, není použit na více zařízeních.

Jak mám RTS Stavitel aktivovat?

Po uhrazení objednávky Vám byl zaslán na e-mail s odkazem ke stažení instalačního programu a aktivační klíč. Instalátor si z uvedené adresy stáhněte a spusťte. Při prvním spuštění programu budete vyzváni zadat aktivační klíč a přes internet se ověří údaje na našem serveru.

Jak mohu RTS Stavitel aktivovat, pokud nemám počítač připojen na internet?

V současnosti je on-line aktivace nutnou podmínkou pro provoz programu.

Jak často budu muset aktivaci provádět?

Jednou aktivovaný program může vyžadovat novou aktivaci při změně hardware počítače nebo po reinstalaci operačního systému.

Pořídil jsem si nový počítač a chci si do něj RTS Stavitel nainstalovat. Na starém počítači ho již provozovat nebudu. Jak mám postupovat?

Ze starého počítače si nejprve zkopírujte následující soubory a podsložky standardně uložené v adresáři C:\Stavitel

Na novém počítači si nainstalujte program RTS Stavitel. Odkaz ke stažení a aktivační klíč jste obdrželi e-mailem po zakoupení produktu. Aby bylo možné program znovu aktivovat na jiném počítači, je nutné kontaktovat Centrum podpory softwarových produktů RTS na čísle 840 230 330, resp. e-mailem na info@rts.cz. Po aktivaci si přeneste zálohovaná data do odpovídajících složek.

Proč nejde RTS Stavitel aktivovat, přestože jsem na internet připojen?

Nejčastější příčinou může být snaha aktivovat program s aktivačním klíčem již použitým na jiném počítači. V tomto případě kontaktujte Centrum podpory softwarových produktů RTS na čísle 840 230 330, resp. e-mailem na info@rts.cz. Dalším důvodem může být omezené připojení k internetu. Zkontrolujte si nastavení počítačové sítě/připojení k internetu (vyzkoušejte si například v prohlížeči otevřít jiné internetové stránky). Pokud Vám funguje připojení k internetu a přesto nelze aktivaci online provést, zřejmě došlo k výpadku našeho serveru, kde se aktivace provádí. V tomto případě se pokuste produkt aktivovat později. Jakmile je nastavení internetu v pořádku a není problém ani s aktivačním serverem, je zřejmě problém v nastavení firewallu, kde máte zakázanou komunikaci na internet jinak než přes webový prohlížeč. Pokuste se firewall vypnout nebo nastavit výjimku pro program RTS Stavitel. Pokud by se Vám nepodařilo produkt aktivovat, kontaktujte Centrum podpory softwarových produktů RTS.

Při exportu do MS Excel se zobrazí chyba: "server RPC není k dispozici".

Problém se vyskytuje na počítačích se systémech Windows 10 v případě, že není nastavena výchozí tiskárna.
1. V Nastavení Windows zvolte Zařízení

2. Zvolte Tiskárny a skenery , pole Svěřit správu výchozí tiskárny systému Windows nastavte na Vypnuto.

Licenční podmínky

Mám zakoupený RTS Stavitel pro jeden PC. Je možné si jej pro vlastní účely nainstalovat i na jiný PC, např. notebook?

RTS Stavitel můžete instalovat a spouštět jen na tolika počítačích, kolik máte zakoupených licencí. Pokud chcete produkt, který byl zakoupen pouze pro jeden PC, instalovat i na jiném PC, je nutné si nejprve zakoupit další licenci.

Provoz

Které verze programu Microsoft Excel umožňují export rozpočtů?

Export rozpočtů do Microsoft Excel je podporován pro plné verze od 2007 a vyšší.

Mohu použít pro export rozpočtů do Excelu verzi Starter?

Export funguje pouze za předpokladu, že je na daném počítači nainstalována plná verze programu Microsoft Excel - verze Starter nestačí.

Mohu exportovat rozpočty do programu Calc z balíku Open Office?

Program RTS Stavitel umožňuje exportovat rozpočty pouze do programu Microsoft Excel. Export funguje pouze za předpokladu, že je na daném počítači nainstalována plná verze programu Microsoft Excel (nestačí verze Starter ani prohlížeč souborů MS Excel).

Je možné importovat existují rozpočet v Excelu do programu RTS Stavitel?

Program RTS Stavitel neumí importovat rozpočty z MS Excel. Tuto funkci obsahuje až produkt vyšší řady BUILDpower S.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz